Uitspraken over poëzie, taal en vertalen

ter gelegenheid van mijn veertigste verjaardag verzameld door Gonda Dijksterhuis
(de uitspraken met een * zijn door mij toegevoegd)
Matsuo Bashô (Japan, +1680): 'Het is belangrijk zich eerst af te stemmen op de hogere wereld van de waarheid om dan terug te keren naar de dagelijkse werkelijkheid, die te ondergaan en daar het ware en schone te vinden.'

* Jacques Brel: 'Lyrisch zijn is de gekte voelen woelen en je daar goed bij voelen. En dat goede gevoel willen overdragen, er dorre zielen mee besproeien.'

* John Ciardi: 'Een vertaler streeft naar niet meer dan de best mogelijke mislukking.'

Louis Couperus: 'In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.'

Anatole France: 'De poëzie moet op net zo'n natuurlijke manier uit het leven voortkomen als de bomen, de bloemen en de vruchten uit de aarde, uit de volle aarde, ten aanschouwen van de hemel.'

* Een onbekende Fransman, geciteerd door Thomas Mann: 'Vertalingen zijn net minnaressen: als ze mooi zijn, zijn ze niet trouw, en als ze trouw zijn, zijn ze niet mooi.'

* Robert Frost: 'Het wezen van poëzie is dat wat bij vertaling verloren gaat.'

Johann Wolfgang von Goethe: 'Vertalingen hebben veel weg van ijverige koppelaarsters: ze bezingen de deugden van een of andere ten dele versluierde schoonheid, prijzen haar charmes en wekken een onweerstaanbaar verlangen op naar het origineel.'

Jan Greshoff: 'De dichter openbaart geheimen zonder ze te verraden.'

Jan Greshoff: 'Wat poëzie is weten alleen zij die het niet weten; zij die het weten, weten het in elk geval niet.'

Hermann Hesse: 'Een schrijver leeft niet om zijn lezers aardige deuntjes voor te fluiten, maar enkel en alleen om zichzelf door de magie van het woord zijn eigen wezen en ervaringen te tonen en te verklaren, onverschillig of dat nu mooi of lelijk is, goed of kwaad.'

Hugo von Hofmannsthal: 'Het staat me tegen om aan hen die het nog niet weten te zeggen dat vertalen, écht vertalen, hetzelfde is als schrijven. Want ik ben bang dat ze ook niet zullen begrijpen wat schrijven is, niet begrijpen dat er zoiets bestaat als schrijven en schrijven, en zich niet laten overtuigen door het feit dat schrijven en schrijven door een afgrond van elkaar gescheiden zijn.'

* Franz Kafka: 'Een gedicht is een bijl die een wak hakt in het bevroren meer in ons.'

Daphne du Maurier: 'Het schrijven van een boek is een purgatie, en na afloop ben je helemaal leeg... Als een schelp op het strand wacht je tot de vloed weer komt opzetten.'

André Maurois: 'Schrijven is moeilijk, maar vertalen, goed vertalen, is nog moeilijker. Een volmaakt vertaler moet een kunstenaar zijn.'

* Christian Morgenstern: 'De grootsheid van een oorspronkelijk werk blijft zelfs behouden in een miserabele vertaling.'

* Christian Morgenstern: 'Er bestaan geen goede of betere vertalingen van gedichten, maar alleen slechte en minder slechte.'

Multatuli: 'Er is geen boek waaruit men niet kan leren hoe het niet moet.'

K.L. Poll: 'De enige onwrikbare regel van de literatuur is dat wij niet weten hoe het moet.'

Charles-Augustin Sainte-Beuve: 'Poëzie is niet alles zeggen, maar alles laten dromen.'

William Saroyan: 'Een succes schrijf je op dezelfde manier als een flop.'

Bert Schierbeek: 'De dichter gaat niet zijn gang met de dingen, de dingen gaan hun gang met hem.'

Claude Simon: 'Schrijven is de roep van de ene eenzame naar de andere.'

Dolf Verspoor: 'Een vertaler is iemand die uit vijf equivalenten het zesde kiest.'


Copyright © 1998 Wim Scherpenisse <info@wimscherpenisse.nl>
Terug naar de pagina 'Poëzie en taal'