Over de spelling


Een aantal gedichten in deze bundel is geschreven voor of tijdens het ongelukkige spellingsavontuur van 1995/96. Ik heb de 'oude' spelling gehandhaafd als deze ten tijde van het schrijven van het gedicht nog officieel gold. Woorden als spinneweb en klasseavond zijn dus bewust niet aangepast aan de nieuwe spelling. De oplettende lezer kan één voorbeeld van een woord in de nieuwe spelling vinden, waarmee bovendien ook nog iets bijzonders aan de hand is.Copyright © 1993-1997 Wim Scherpenisse <info@wimscherpenisse.nl>
Naar de beginpagina
Naar de inhoudsopgave van de dichtbundel
Naar het eerste gedicht